Tvorba Pavla Jozy je mi mimořádně blízká tím, jak je osobitá. Pavel pracuje nezávisle na současných trendech a malba je vedena svým vnitřním světem a vášní pro barvy. Obrazy vznikají bez předchozí přípravy s osobitou spontánností. Jsou barevným manifestem fantazijního světa, kde neplatí zákonitosti hmotné reality. Pavlova tvorba je inspirována přírodním růstem, bujením a tvary jsou plastické kompozice abstraktních barevných tvarů. Při zběžném pohledu na autorova díla vnímáte dynamické a vířivé struktury výrazných barev a barevných spojení.

Pro skutečné pochopení umělcova díla je nutná soustředěná pozornost. Při důkladnějším prohlížení Jozových obrazů můžeme začít vnímat energii a napětí až erupce emocí, které ovládají svět podvědomí i psychiku. Ponořme se tedy do barevného světa „Na hranice možností“. 

Galerie fotek