Projekty

Na výstavě bude možné poznat umění restaurování starožitností od téměř zničeného kusu, přes jednotlivé fáze renovace až po úplné dokončení. Předmětem výstavy není prezentovat starožitnosti jako takové, ale historické řemeslo předků. Na výstavě bude k vidění užitné umění, vybavení domácnosti, starožitnosti v nábytkářství a také výtvarného umění, tedy restaurování maleb.

Výstava obrazů - "propojení jednoho jména a dvou generací" malířů Josefa Vondráčka a jeho syna Karla Vondráčka. Výstava byla uspořádána k příležitosti 110 let narození Josefa Vondráčka.

Syn Karel Vondráček byl celoživotně inspirován tvorbou svého otce, ovšem vytvořil si svůj osobitý styl který je též součástí výstavy.

Vernisáž proběhla dne 4.10.2016. Její velmi zajímavá tvorba byla obohacena doprovodným programem, a to módní přehlídkou šatů Evy Vágnerové s nekonvenčním šperkem Ley Brodové a svou básnickou sbírku Hvězdy nad rajskou zahradou pokřtila Jitka Bonaventurová. Celým večerem nás provázela moderátorka Dana Makrlíková za uměleckým vystoupením harfistky Barbory Plaché.

Návštevnost celé akce byla velmi překvapivá a celý večer provázela výborná atmosféra.

Tvorba Pavla Jozy je mi mimořádně blízká tím, jak je osobitá. Pavel pracuje nezávisle na současných trendech a malba je vedena svým vnitřním světem a vášní pro barvy. Obrazy vznikají bez předchozí přípravy s osobitou spontánností. Jsou barevným manifestem fantazijního světa, kde neplatí zákonitosti hmotné reality. Pavlova tvorba je inspirována přírodním růstem, bujením a tvary jsou plastické kompozice abstraktních barevných tvarů. Při zběžném pohledu na autorova díla vnímáte dynamické a vířivé struktury výrazných barev a barevných spojení.

Jedná se o nábytek ze 17.století, který je vrcholnou ukázkou práce benátských mistrů. Byl to dar benátského dóžete olomouckému biskupovi. Benátky byly tehdy obchodním centrem Evropy, měly bohaté styky s Orientem, a tak na tomto původem středoevropském nábytku objevíme celou řadu orientálních prvků. I stáří toho nábytku vyjadřuje jeho jedinečnost. Vyroben byl z masivního ebenu a je zdoben inkrustacemi, což je obdoba intarzie, ale ze slonoviny. Slonovina byla následně ještě gravírovaná a vyplňovaná černým šelakem. Celý nábytek byl nakonec zalešťovaný do šelakové politury, Je to úžasná práce. Soubor pochází z kroměřížského zámku, kde byl – a po restaurování u Fialy opět bude umístěn v neveřejných komnatách. Proto jej na zámku nikdy nemohli vidět žádní turisté.

Pavel Piekar je příslušníkem generace, která se zasadila o renesanci českého linorytu od počátku devadesátých let až do dnešních dnů.Jeho grafiky jsou osobité a technicky náročné. Realisticky zobrazuje skutečnost a tu poté převádí do techniky barevného linorytu. Jeho grafika vzniká podle přesné kresby, ze které se kopírují jednotlivé desky – barvy pro následující soutisk. Podle obtížnosti tématu se počet jednotlivých desek – barev pohybuje od 5 do až 50 barev. Jeho tisky jsou autorské a malých nákladů.

Výstava Josef Fiala

Vernisáž výstavy tohoto malíře, krajináře byla zahájena 12.11.2014 PhDr. Michaelem Zachařem, významným znalcem umění. Výstava představuje nejzásadnější díla ze soukromé sbírky zhruba 120-ti děl pravnuka Davida Fialy. V sobotu 3.1.2015 proběhla komentovaná prohlídka za účasti Českého Rozhlasu. Pro svou reportáž si nás vybral pan Václav Žmolík do pořadu Výlety s dvojkou. Velmi tímto děkujeme.

Výstava Pavel Brázda & Michal Singer

Prodejní výstava významného malíře Pavla Brázdy a jednoho z nejvýraznějších umělců dnešní doby Michala Singera v Domě umění v Horních Počernicích. Vernisáž proběhla 1. října od 18:00 vzájemně komentovanou prohlídkou. Výstavu spoluzahájil uznávaný sběratel a znalec umění pan Patrik Šimon a starostka Prahy 20 Hana Moravcová.

Výstava Raimund Ondráček

Další významnou výstavou v Domě umění byla výstava tohoto významného malíře a restaurátora. V loňském roce jsme si připomněli nedožitých sto let od jeho narození.  Začali jsme připravovat průřez jeho celoživotní tvorby a ve spolupráci s rodinou jsme připravili výstavu jeho děl. Výtěžek z této prodejní výstavy byl věnován Nadačnímu fondu Dům umění.

Výstava čtyř základních uměleckých škol

Prvním projektem nadačního fondu je Meziměstská výstava čtyř základních uměleckých škol nazvaná 4 roční obdobíObsah projektu spočívá v uspořádání meziměstské výstavy čtyř základních uměleckých škol.

 

Projekt s názvem 4 roční období bude realizován v období od 30.1. do 24.2.2013 ve výstavním sále Domu umění ve Špejcharu na Chvalské tvrzi 858/8, Praha 9.

Výstava - Michal Tomek

Michal Tomek ve své tvorbě zpracovává témata, která mají více významů a vrstev. Na jeho obrazech se objevují archetypální postavy poutníka, loutkáře, provazochodce, trojského koně, čekajícího Minotaura nebo psa utrženého ze řetězu. Fantaskní krajiny jsou plné labyrintů, bran, opuštěných bunkrů, jsou to krajiny, ve kterých se prolíná s lidským tělem. Michal Tomek se vyjadřuje dokonale provedenou klasickou malířskou technikou; složitá filozofická, náboženská, mytologická a psychologická témata se na jeho malbách, akvarelech, grafice a kresbách stávají zrcadlem přítomnosti.

Návštěva dětí ze Speciální školy Bártlova

Před začátkem léta pozval zřizovatel Nadačního fondu, pan Fiala, na Výstavu malíře Karla Vysušila děti ze Speciální základní školy Bártlova, Praha 9. Děti po shlédnutí výstavy dostaly zmrzlinu a poté se před Domem umění usadily k tabulím a stolům s psacími a malířskými potřebami. Jejich úkolem bylo namalovat jejich dojmy z výstavy, z čehož vzniklo mnoho krásných obrázků.
 

Výstava Karel Vysušil

Karel Vysušil, malíř a grafik, je tvůrcem obrazů a grafických listů, které byly vždy v souladu či dokonce předbíhaly dobu, v níž vznikaly. Je tvůrcem moderních koláží, abstraktních obrazů a barevných litografií, které nás přesvědčí o nevšedním talentu, mimořádném citu pro barevné ladění jednotlivých námětů a dynamickém přístupu k jejich tvorbě. Při prohlížení celého díla Karla Vysušila pochopíme, že od samých počátků hledá svůj osobitý styl a nebojí se vydat na cestu, která ho postupně přivádí až k současnosti, do jednadvacátého století, kdy umělecké kreace a výstřednosti některých tvůrců vzbuzují v divákovi často nejen rozpaky.

Jeden z nejvýznamnějších českých malířů. Po vyloučení z Akademie výtvarných umění z politických důvodů úspěšně ukončil studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde měl sice oprávnění profesionála, ovšem bez možnosti vystavování, ale stále tvořil. Rok 1992 je datum jeho první velké výstavy. V roce 2006 měl rozsáhlou retrospektivní výstavu v Národní galerii. Je laureátem Ceny Revolver Revue za rok 1991. V roce 2008 dostal vyznamenání prezidenta republiky Za zásluhy o stát v umění, které na začátku letošního roku vrátil panu Václavu Klausovi.